Link to Swiss Approval International

Суис Апрувъл Блек Сий

Swiss Approval Black Sea

Inspection & Certification Body

Суис Апрувъл Блек Сий, дружество със седалище в гр. Бургас / България, пълноправен член на Swiss Approval International, орган за инспекция и сертификация на системи за управление, с присъствие в 12 държави на 4 континента и съсредоточаване на дейността в Югоизточна Европа, Близкия Изток, Северна Африка, и САЩ Основна цел на Дружеството са активни дейности в Черноморския регион, както и подпомагащи функции в Румъния, Грузия, Украйна, Турция и Русия.

Swiss Approval Black Sea, based in Burgas / Bulgaria, is a full member of Swiss Approval International Inspection and Certification Body, which is already present in 12 Countries in 4 Continents, and principally active in South – East Europe, Middle East & North Africa, and the US.
The company aims to be active in the Black Sea Countries, and support activities in Romania, Georgia, Ukraine, Turkey and Russia.


Image

Swiss Approval International, орган за инспекция и сертифициране на системи за управление е организация, специализирана в широк спектър услуги по акредитация, включително най-приложимите стандарти за акредитация, като ISO 17020/17021/17065/17024.

Swiss Approval International Inspection and Certification Body, offers a wide range of Accredited Services, including the most relevant accreditation Standards, such ISO 17020 / 17021 / 17065 / 17024.


Услуги по Инспекция, Сертификация и Изпитване

Inspection, Certification & Testing Services we Provide.


Image
ISO 17021 Standard

Сертифициране на системи за управление # Management Systems Certification

Image
ISO 17020 Standard

Промишлени инспекции # Industrial Inspection Services

Creeping Waves Advanced NDT
ISO 17020 Standard

Разширено NDT # Advanced NDT

Image
Brand Certification

Услуги за сертифициране на хотелиерството # Hospitality Certification Services


Image
Brand Certification

Мебелно лабораторно тестване # Furniture Laboratory Testing

Image
ISO 27021 Standard

Услуги за сертифициране на здравни грижи # Health Care Certification Services


Image
Brand Certification

Оценка и проверка на сгради # Buildings Assessment and Verification

Image
ISO 17024 Standard

Услуги за сертифициране на персонал # Personnel Certification Services


Image
ISO 17020 / 17065 Standards

Акредитиран и Нотифициран Орган за Сертифициране # Notified Body Services

Industries we work with


Image

Нефтена и газова промишленост # Oil & Gas Industry

Refineries, Tank Farms, Gas Pipe Lines, Power Plants.

Image

Производство и метално строителство # Manufacturing & Metal Construction

Metallic Constructions, Painting and Coating activities.

Image

Обучение и образователни курсове # Training & Educational Industry

Image

Сертифициране на системи за управление # Management Systems Certification

Food Industry, Process Industries, Health Care Facilities, Hospitality Structures.
Image

Храна и кетъринг # Food and Catering

Process industries, including Food processing.
Image

Строителни продукти # Construction Products

Cement, Composites, structural metallic, etc.
Image

Производство на мебели # Furniture Manufacturing

Testing of Goods and Products, like chairs, mattresses, office furniture, etc.
Image

Качество на здравеопазването # Health Care Quality

Hospitals, Day Clinics, Rehabilitation, Labs.

Галерия- реализирани проекти

Project Implemented Original Photos

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image